Zorgaanbieders vergelijken met onze Aanbiedermonitor

Met onze Aanbiedermonitor krijg je inzicht in het zorglandschap in je regio. Maak zorgaanbieders vergelijken makkelijker dan ooit!

Snel geleverd: binnen 30 dagen

Binnen een maand ontvang je de Aanbiedermonitor, inclusief online dashboard en een analyserapport met uitleg over de implicaties van de cijfers en ontwikkelingen.

Beter inzicht in de gevolgen van beleidskeuzes

Krijg beter inzicht in de gevolgen van bijvoorbeeld tariefwijzigingen, budgetplafonds of veranderingen in aanbestedingssystematiek. Zo verbeter je voor de lange termijn de kwaliteit van zorg.

De kwaliteit van zorg verbeteren en waarborgen

Monitor de financiële gezondheid van zorgaanbieders binnen het zorglandschap in jouw regio. Met de Aanbiedermonitor zorg je ervoor dat je sneller anticipeert op mogelijke risico's, faillissementen, of onrechtmatigheden.

Het waarborgen van de zorgkwaliteit is een complexe en veelomvattende taak

Krijg als gemeentelijke teams binnen het sociaal domein snel inzicht in de financiële situatie en mogelijke onrechtmatigheden bij zorgaanbieders in je regio. Zo wordt zorgaanbieders vergelijken eenvoudiger dan ooit.

De kwaliteit van zorg verbeteren en waarborgen is een veelomvattende taak

De decentralisatie van de zorg heeft deze taak niet eenvoudiger gemaakt. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg binnen hun regio. Daar hoort ook het handhaven van de Jeugdwet en WMO en het signaleren van mogelijke frauduleuze praktijken bij zorgaanbieders bij. Dit maakt de kwaliteit van zorg verbeteren en deze kwaliteit waarborgen complex en veelomvattend. Als gemeentelijk team binnen het sociaal domein krijg je een hoop nieuwe taken en verantwoordelijkheden, terwijl budgetten worden gekort en middelen schaarser zijn.

Zorgaanbieders vergelijken zodat schaarse middelen juist verdeeld kunnen worden

Iedere inwoner heeft recht op passende zorg. En bij de waarborging van kwaliteit speel jij als beleidsmedewerker, adviseur, of toezichthouder in het sociaal domein een belangrijke rol. Een grote verantwoordelijkheid, waarbij grip op het zorglandschap van groot belang is.

Expertise in het Sociaal Domein

In de afgelopen 10 jaar hebben we meer dan 5.000 jaarrekeningen van zorgaanbieders geanalyseerd. Ook de nauwe samenwerkingen met banken en kredietverstrekkers hebben ons veel extra know-how opgeleverd over de beoordeling van financiële gezondheidsindicatoren.

Met deze kennis hebben we een model ontwikkeld dat de financiële continuïteit van zorgaanbieders kan vergelijken op basis van 25 verschillende variabelen. Dit model vormt de basis voor onze modules. Hierin is de aanloop naar het faillissement van een aantal zorgaanbieders herhaaldelijk naar voren gekomen.

Start vandaag nog met zorgaanbieders vergelijken en vraag een demo aan.

Krijg meer grip op het zorglandschap met de Aanbiedermonitor

Annual Insight biedt 2 modules aan die gemeenten meer grip op het zorglandschap geven: de risicomodule en de rechtmatigheidsmodule. Deze modules helpen je met het nemen van feitelijk onderbouwde beslissingen. Ze bieden overzicht en houvast binnen het sociaal domein.

De modules in vogelvlucht

Risicomodule

Zorgaanbieders vergelijken wordt makkelijker met een doelgerichte risico analyse. De risicomodule maakt inzichtelijk welke van de geselecteerde zorgaanbieders het risico lopen dat de continuïteit van de organisatie en dus van de zorg aan cliënten, niet kan worden gewaarborgd. De risicomodule helpt om dergelijke risico’s in een vroeg stadium te signaleren, zodat de risico’s proactief kunnen worden beheerst. De risicomodule biedt een interactief dashboard voor het maken van eigen subanalyses.

● Inzicht in de financiële status van het zorglandschap in jouw gemeente en of regio
● Impactplots: continuïteitsrisico afgezet tegen wederzijdse afhankelijkheden
● Inclusief de volgende subscores: winstgevendheid, korte en lange-termijn positie, personeel en bedrijfsvoering
● Benchmarktooling op onderliggende (financiële) kengetallen
● Inclusief een implementatietraining

Rechtmatigheidsmodule

De module toont de financiële signalen die mogelijk wijzen op onrechtmatige besteding van zorggelden. De gebruiker krijgt zo de handvatten om gericht vervolgonderzoek op te starten naar deze onrechtmatige besteding.

● Inzicht in de financiële status van het zorglandschap in jouw gemeente en of regio
● Impactplots: rechtmatigheidssignalen afgezet tegen wederzijdse afhankelijkheden
● Inclusief de volgende subscores: winst, opbrengsten, kosten, cash & vermogen en concern & bestuur
● Benchmarktooling op de onderliggende (financiële) kengetallen
● Inclusief een implementatietraining

Optioneel:

● Workshop Risico & Rechtmatigheid
● Verdiepende analyse per zorgaanbieder

Wij werken voor

200 klanten gingen je voor

Vraag een demo aan

Vul hieronder je gegevens in en krijg gratis een vrijblijvende en persoonlijke demo van een van onze producten

Select...