Public & Health

De Financiële Snelscan: inzicht in financiële ontwikkelingen zorgaanbieders.

Als gemeente of regio-organisatie wil je grip hebben op de continuïteit van zorg en weten dat het toegekende budget goed wordt besteed. Daarbij is het essentieel om inzicht te hebben in de financiële ontwikkelingen van jouw zorgaanbieders. Binnen het Sociaal Domein (Jeugdwet & WMO) besteden opdrachtgevers de hulpvraag uit aan meer dan 2000 aanbieders en de onderlinge verschillen in financiële resultaten zijn enorm. Met de Financiële Snelscan Zorgaanbieders van Annual Insight heb je direct inzicht in omzet, rendement, solvabiliteit en weerstandsvermogen van zorgaanbieders, afgestemd op jouw contractportefeuille.

Tijmen Burggraaf

02 september 2020

Waar je zou verwachten dat aanbieders winstmarges realiseren zoals die worden gehanteerd in kostprijsberekeningen, is dat in de praktijk vaak niet het geval. Zo waren in 2018 maar liefst 458 van de Nederlandse zorgaanbieders verlieslatend en maakten er 422 een winst van meer dan 10%. Voor een goede, risicovrije besteding van het budget heb je dus inzicht nodig in de manier waarop zorgaanbieders hun geldmiddelen inzetten.

Grote omzet, toch verlies
Als we de Snelscan even aan het werk zetten bewijst hij direct zijn waarde.  Het is bijvoorbeeld opvallend dat 124 van de 458 verlieslatende aanbieders meer dan €10 miljoen omzet genereren. Dat zijn dus grote aanbieders die het financieel zwaar hebben. Er zijn maar 18 aanbieders met een omzet van meer dan €10 miljoen die meer dan 10% winst maken. De grootste winsten worden juist gemaakt door de kleinere aanbieders.

De getoonde inzichten per zorgvorm zijn ook relevant. De (gewogen) gemiddelde winst in de Jeugdhulp daalde in 2018 naar 1,3%, terwijl die in 2017 nog 2,7% was. In de GGZ daalde dit getal zelfs van 1,3% naar 0%. Met andere woorden: de financiële resultaten staan onder druk bij de grotere aanbieders in de Jeugdhulp en in de GGZ.

Een compleet overzicht per provincie
De hoge winsten zijn terug te vinden in alle provincies in Nederland. Als grootste provincie van Nederland telt Zuid-Holland de meeste aanbieders met meer dan 10% winst: 75. De kleinste provincie, Zeeland, huisvest er maar 4. Daartussenin loopt het aantal aanbieders met hoge winsten per provincie relatief aan het aantal inwoners op. Gemiddeld gezien is dit vraagstuk over alle provincies dus even relevant.

Een ander opvallend kenmerk is dat aanbieders met hoge winsten vaak een B.V. als rechtsvorm hebben. De hoge winsten komen dus vooral voor bij de kleinere besloten vennootschappen.

Continuïteitsrisico’s en een efficiënte besteding van zorggeld
De uitersten die we zien in het landelijke beeld komen terug in elke gemeente in Nederland. Daarom moeten opdrachtgevers in het Sociaal Domein rekening houden met continuïteitsrisico’s. Zijn er aanbieders in jouw zorglandschap die de continuïteit van zorg aan de inwoners niet kunnen garanderen en komt het schaarse zorggeld wel op de juiste plek terecht? Hoge winsten kunnen een signaal zijn dat de zorgmiddelen niet doel- of zelfs rechtmatig worden besteed. Dat is natuurlijk onwenselijk in een systeem waar onhoudbare zorgkosten bijna dagelijks in het nieuws zijn.

Een tool voor complexe vraagstukken
Bovenstaande vraagstukken zijn complex en vergen tijd en energie van alle betrokkenen in een gemeente of regio. Onze Financiële Snelscan maakt het leven voor verschillende typen gebruikers in dat opzicht een stuk makkelijker.

- Management- en directieleden krijgen via het dashboard van De Snelscan – de naam zegt het al - snel overzicht in de winsten van de aanbieders in hun landschap, aangevuld met de financiële status van de buffers solvabiliteit en weerstandsvermogen.

- Voor contractmanagers is de pagina per aanbieder handig. Deze geeft een overzicht van de omzet, winst, solvabiliteit en het weerstandsvermogen van de laatste 3 jaar, aangevuld met relevante informatie over de rechtsvorm, zorgvorm en het oprichtingsjaar.

- Voor inkoop zijn juist de aanbieders waar nog geen contract mee is gesloten interessant: hoe staan aanbieders die zich nieuw aanmelden er financieel voor? Alle 2000 zorgaanbieders zijn in de Snelscan toegankelijk.

 

Meer weten?

Plan hier een gratis demo.

Of neem hier contact met ons op via een bericht of het inplannen van een telefoongesprek.

Ja, ik wil een demo

• Vrijblijvend
• Gratis
• Persoonlijk