Public & Health

Oude uitdagingen om continuïteit van zorg te bewaken komen terug nu de zorg weer opstart 

Tijmen Burggraaf

19 juni 2020

“Continuïteit van zorg, tijdens en na de crisis, daar gaat het om,” zo twitterde Hugo de Jonge op 1 mei. Tijdens de coronaperiode hebben gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en vele anderen bergen werk verzet om de zorgverlening in Nederland zo goed mogelijk door te laten gaan. Om de financiële continuïteit van aanbieders te waarborgen zijn in een bewonderenswaardig tempo compensatieregelingen opgetuigd door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren. 

Dat is een prachtig resultaat, maar we zijn er nog niet. De uitdaging van zorgcontinuïteit is er één van de lange adem. Als de zorg en begeleiding weer wordt opgestart in het ‘nieuwe normaal’, zijn alle aanbieders en organisaties in het zorglandschap hard nodig: faillissementen zijn het laatste waar de zorg op dit moment zit te wachten. 

Uit een eerste steekproef op de jaarverslagen 2019 blijkt dat voor 1 op de 6 Nederlandse zorgaanbieders de financiële continuïteit al bij de start van de coronacrisis een belangrijk aandachtspunt was. Dit beeld is vergelijkbaar met 2018. De eerste steekproef wijst niet op grote verbeteringen in het landschap.  

Om de continuïteit van zorg ook na de crisis te waarborgen hebben de aanbieders met continuïteitsrisico twee uitdagingen: de zorg weer opstarten én de financiële positie verbeteren. Voor gemeenten wordt het de komende periode essentieel om te signaleren welke aanbieders het financieel moeilijk hebben en waar actie nodig is om de financiële continuïteit te bewaken. 

Voor gemeenten komen daarmee ook de ‘oude’ aandachtspunten weer terug: pro-actief inspelen op de gebeurtenissen in het landschap via contract- en leveranciersmanagement én verbeteringen doorvoeren in de nieuwe inkooprondes. Om dit goed te doen is het essentieel om in vroeg stadium te signaleren welke samenwerkingspartners het moeilijk hebben en wat de onderliggende drijvers van continuïteitsrisico zijn. Denk aan een te lage winstgevendheid, liquiditeitsproblemen of te lage vermogensposities. 

Annual Insight helpt ook dit jaar weer gemeenten en regio-organisaties om continuïteitsrisico snel te signaleren. Meer weten over het risicosignaleringsmodel en wat Annual Insight voor jouw gemeente / regio-organisatie kan betekenen?

Kijk op deze pagina. (https://annual-insight.nl/solutions/risico-signalerings-module

 

 

Ja, ik wil een demo

• Vrijblijvend
• Gratis
• Persoonlijk