Annual Insight Logo
Back to blog overview

Lucratief ondernemen door proactief mee te bewegen

Written by:

Robert den Hertog
2 years ago


Het regent overnames in de kern van de kunststof verpakkingsindustrie. De belangrijkste reden lijkt te zijn dat inkopers van verpakkingsmateriaal het liefst met één partij zaken willen doen. Bovendien worden de kwaliteits- en duurzaamheidseisen hoger, wat een sterke innovatiekracht vereist van bedrijven. Vervolgens kan een interessant spanningsveld ontstaan in een succesvolle nieuwe strategie voor verpakkingsproducenten; een sterke focus gecombineerd met grote flexibiliteit. Hierbij is essentieel dat ruimte wordt gecreëerd voor samenwerkingsverbanden en innovatie.


Private equity is geïnteresseerd

Traditioneel gezien is de sector voor verpakkingsproducenten cyclisch op het gebied van M&A-activiteit. De laatste jaren constateren we dat veel spelers sterk op zoek zijn naar schaalvergroting en groei via acquisities van bedrijven en bedrijfsonderdelen. Ook investeringsmaatschappijen verkrijgen graag een positie in de sterk groeiende (internationale) verpakkingsindustrie. Deze ontwikkeling wekt geen verbazing, gezien de winst die hier behaald wordt. De sector zit in een stroomversnelling. Het gemiddeld rendement op het kapitaal is momenteel circa 15 procent en groeit gestaag. Bovendien heeft de markt een grote potentie door aantrekkende vraag, diversificatie van producten en oplopende marges.


Zwakke ketenpositie

Overigens is dit beeld opvallend, gezien de zwakke ketenpositie die de producenten hebben. Ze zitten vaak klem tussen de machtige chemieconcerns die polymeren leveren, en aan de andere kant de grote retail-, food- en non-foodbedrijven. Samenwerken is hierin vanzelfsprekend erg belangrijk. Zo startten onlangs drie grote Europese bedrijven een gezamenlijk project voor bioverpakkingen. Dit was noodzakelijk, want de eisen van de overheid worden hoger, klanten groeien snel en willen het liefst met één partij zaken doen. Zo zorgt regelgeving ervoor dat partijen veel moeten investeren in materieel en relaties om mee te kunnen bewegen met de (internationale) groei van afnemers.


Dure regelgeving

Deze verscherpte regelgeving behelst voornamelijk hogere eisen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid van verpakkingen. Denk aan verpakkingen die producten langer vers houden, of composteerbare en ‘renewable’ plastics. Dit werkt voor ondernemingen vaak kostprijsverhogend, zonder dat deze in staat zijn de kosten volledig door te berekenen aan afnemers. Voornamelijk kleinere bedrijven lijden hieronder omdat deze vaak de expertise, inkoop- en verkoopkracht missen om zich te redden.


Hoe presteer je bovengemiddeld?

Door constante vernieuwingen in de markt neemt de vraag naar klant-specifieke oplossingen toe. Naast bovenstaande ontwikkelingen is de rol van de consument bepalend. Voornamelijk als gevolg van een groeiend milieubewustzijn, drukt deze een stempel op de business van afnemers van verpakkingen. Deze zijn vervolgens in toenemende mate kritisch op kwaliteit, levering en probleemoplossend vermogen van producenten. Annual Insight heeft vastgesteld dat hierdoor bij veel bedrijven een hoge flexibiliteit wordt vereist, nieuwe producten steeds sneller geïntroduceerd worden en service-gerichtheid een voorwaarde wordt. Kleinere bedrijven zijn vaker gebaat bij een focus op een nichemarkt, waar vaste klanten en wederzijdse afhankelijkheid ‘key’ zijn. De best-performers in deze markt zijn de bedrijven die slim samenwerken. Zo kunnen ze de innovatiekracht van het eigen bedrijf ondersteunen. Hierdoor lopen ze vooruit op de verhoogde eisen en zijn ze in staat om een hoge mate van flexibiliteit te kunnen bieden aan afnemers. Dit is goed terug te zien in de enorme groei en tegelijkertijd (verbetering van de) operationele performance bij deze bedrijven.


Robert den Hertog is Analist bij Annual Insight. Voor meer informatie is Robert te bereiken via robert.den.hertog@annual-insight.nl

Recent blogs

Annual Insight in het Sociaal Domein: Miljoenenverlies Pluryn Hoenderloo Groep.

Vandaag deponeerde Pluryn, na een officieel uitstel van de deponering ...
Read more

​Hoe gezond is de Nederlandse zorgsector in 2018?

Het is stilte voor de storm. Over precies een maand deponeren Nederl ...
Read more

Jeugdbescherming en -reclassering: De totale markt draait een operationeel verlies

De JBJR-markt staat onder druk. In aanloop naar de nieuwe inkooptrajec ...
Read more