Annual Insight Logo
Back to blog overview

Zorg 2017: Zwarte cijfers, maar geen cash

Written by:

Hilde van der Schans
Tijmen Burggraaf
1 year ago

Het is juli 2018. Gemeente, zorgaanbieders en andere stakeholders hebben ruim 3 jaar hard gewerkt om invulling te geven aan het nieuwe sociaal domein. De continuïteit van zorg heeft bij veel gemeenten voorop gestaan. Financiële continuïteit van de zorgaanbieder is hierbij essentieel. In 2016 bleek echter dat veel aanbieders in het sociaal domein niet zonder kleerscheuren door de transitie zijn gekomen: ruim een kwart schreef rode cijfers. Nu, een jaar later, is de deadline om jaarcijfers over 2017 aan te leveren verstreken en is het tijd om opnieuw de balans op te maken.


Hoe staan de zorgaanbieders er anno 2017 vanuit continuïteitsoogpunt voor? Wat zijn de grootste veranderingen ten opzichte van 2016? Annual Insight ziet dat veel zorgaanbieders erin slagen om onderaan de streep weer zwarte cijfers te noteren. Dat is mooi. Betekent dit dan dat alle risico’s zijn verdwenen? Helaas niet. Nog steeds heeft een groot aantal aanbieders moeite de eigen broek op te houden. Daarbij speelt er nog iets anders: een opmerkelijk aantal aanbieders ondervindt ondanks zwarte cijfers druk op de liquiditeitspositie.

Zwarte cijfers, maar geen cash

Gezonde winst, maar toch druk op de liquiditeitspositie: hoe kan dat? Uit de eerste analyses blijkt dat veel zorgaanbieders de vorderingenstand op zien lopen. Dit betekent dat ze nog geen geld hebben ontvangen voor zorg die wel al is geleverd, en waar ook de kosten voor zijn gemaakt. Personeel kan immers niet een maand langer wachten op salaris. Positieve resultaten zijn dus alleen zichtbaar op papier.


In de afgelopen jaren heeft Annual Insight zijn eigen metrics ontwikkeld en laten valideren, die tot uiting komen in het risicosignaleringsmodel. Dit jaar zijn er beduidend meer rode lichten bij de kortetermijnpositie ten opzichte van vorig jaar. Een aantal zorgaanbieders heeft zelf de administratie nog niet op orde. Andere zien dat de afrekening vanuit gemeenten of andere financierders stroef verloopt. Wat de oorzaak ook mag zijn: het hebben van voldoende eigen cash blijkt het allerbelangrijkst en vraagt om acute actie en dialoog tussen de zorgaanbieders en gemeenten.


Belang van risicosignalering

Het waarborgen van continuïteit van de zorg staat bij elke gemeente hoog op de agenda. Kwetsbare groepen burgers zijn hier immers afhankelijk van. Het is daarom van groot belang om de financiële positie van zorgaanbieders te monitoren om een compleet en diepgaand inzicht te krijgen van de belangrijke risico’s in het zorglandschap.


Annual Insight biedt een oplossing om gemeenten en andere stakeholders hierbij te ondersteunen. Door middel van een dynamisch risicodashboard is in één oogopslag te zien waar de rode lichten branden in het zorglandschap. Hierdoor kan er snel en pro-actief gehandeld worden. Diepgaande analyses van individuele aanbieders bieden bovendien extra inzichten in financiële risico’s en kunnen integraal toegepast worden binnen beleid, inkoop en contract- en risicomanagement.

Benieuwd waar de rode lichten branden in uw zorglandschap? Of wat we verder voor u kunnen betekenen? Wij vertellen het u graag. U kunt contact opnemen met Henry van Kouswijk (henry.van.kouswijk@annual-insight.nl) of met Tijmen Burggraaf (tijmen.burggraaf@annual-insight.nl). Of kijk voor meer informatie op: https://risicosignalering.annual-insight.nl/.

Recent blogs

Stage bij Annual Insight

Aangenaam, mijn naam is Tammo Zijlker en ik studeer Wiskunde aan de TU ...
Read more

Annual Insight in het Sociaal Domein: Miljoenenverlies Pluryn Hoenderloo Groep.

Vandaag deponeerde Pluryn, na een officieel uitstel van de deponering ...
Read more

​Hoe gezond is de Nederlandse zorgsector in 2018?

Het is stilte voor de storm. Over precies een maand deponeren Nederl ...
Read more