Annual Insight Logo
Back to blog overview

Moeten gemeenten en leveranciers terug naar de tekentafel?

Written by:

Tijmen Burggraaf
Hilde van der Schans
2 years ago

De markt voor zorghulpmiddelenleveranciers zou in de lift moeten zitten. De vergrijzing neemt toe, we worden ouder en zijn op termijn dus langer hulpbehoevend: een potentiële goudmijn voor hulpmiddelenleveranciers. De realiteit is echter anders. Wordt de boot gemist?


Aanhoudende problemen voor Welzorg

Welzorg schrijft over 2016 opnieuw vuurrode cijfers, ditmaal een verlies van 19 miljoen euro. Bij het analyseren van de zorghulpmiddelenmarkt heeft Annual Insight nog meer knelpunten gesignaleerd: de keuzevrijheid van de cliënt en gemeenten wordt ingeperkt en de continuïteit van de leveranciers staat onder druk door verliezen en de macht van de branchevreemde aandeelhouders. De markt heeft zijn werk razendsnel gedaan, maar noch gemeenten, noch cliënten, noch leveranciers plukken daarvan de vruchten. Wat als de eerste stap naar succes een stap terug is? Terug naar de tekentafel?


Beperkt aantal leveranciers domineert de markt

De markt wordt gedomineerd door een beperkt aantal spelers, allemaal met een winstoogmerk. De grootste leverancier op de markt is Medux (omzet 2015: 241 miljoen euro) gevolgd door het worstelende Welzorg (omzet 2016: 106 miljoen). JenS Beenhakker (52 miljoen) en Meyra (28 miljoen) maken dit lijstje compleet. In 2013 liet één van de kleinere spelers Vegro al weten zich terug te trekken uit WMO-aanbestedingstrajecten bij gemeenten. Volgens directeur Karel Jonker zou er te veel op prijs geconcurreerd en gefocust worden, waar dit eigenlijk de kwaliteit en eindgebruiker zouden moeten zijn.


Verlieslatende business

De concentratie van de grotere spelers zou geen problemen opleveren wanneer deze bedrijven alles op orde zouden hebben. Maar met name Welzorg heeft zoals gezegd jaarlijks te maken met forse verliezen en ook JenS Beenhakker noteert rode cijfers. Het kleinere Meyra slaagt er nog wel in een kleine winst te boeken in 2015. De grootste leverancier Medux steekt met een operationeel netto resultaat van 3,4 miljoen euro ver uit boven de andere spelers.


De aandeelhouders bepalen

Opvallend bij het analyseren van de markt is de aanwezigheid van branchevreemde aandeelhouders. Neem bijvoorbeeld Welzorg, dat sinds 2010 onderdeel is van de Louwman Group. Louwman is een auto-importeur die in Welzorg een investering voor de lange termijn zag. Echter, de groep heeft sinds de overname al 74 miljoen euro verlies moeten incasseren en de continuïteit van Welzorg wordt vooralsnog volledig gewaarborgd doordat Louwman de jaarlijkse verliezen opvangt. JenS Beenhakker, eind 2014 ontstaan na een serie van fusies, is eveneens in sterke mate afhankelijk van de bereidheid van de aandeelhouders om financiering voort te zetten. Ook bij Medux is de structuur opvallend. De hulpmiddelenleverancier is namelijk in handen van NPM Capital Partners, een sterke private equity partij. Ook al lijkt Medux financieel de zaken op orde te hebben, de vraag is hoe lang NPM Capital zal blijven investeren in het bedrijf.


Wie zijn de dupe?

De situatie is alarmerend. Het is onduidelijk hoe lang de private aandeelhouders bereid blijven garant te staan voor verliezen van zorghulpmiddelenleveranciers. De hoge mate van concentratie beperkt bovendien de keuzevrijheid van gemeenten en hun cliënten. Zijn gemeenten zich bewust van de kwetsbaarheid van hun hulpmiddelenleveranciers? Willen we dat een auto-importeur op elk moment de spreekwoordelijke stok tussen de spaken van je opa’s rolstoel kan steken? Op dit moment lijkt prijsconcurrentie prioriteit te hebben boven keuzevrijheid en kwaliteit. Gemeenten en leveranciers zullen een stapje terug moeten doen naar de tekentafel, zodat niemand de dupe wordt van de falende zorghulpmiddelenmarkt. Reële prijsafspraken kunnen een eerste stap zijn om hernieuwde focus op kwaliteit mogelijk te maken. Want dat was toch het oorspronkelijke idee?


Op aanvraag biedt Annual Insight zeer uitgebreide analyses van onder andere Welzorg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hilde of Tijmen middels hilde.van.der.schans@annual-insight.nl of tijmen.burggraaf@annual-insight.nl

Recent blogs

Annual Insight in het Sociaal Domein: Miljoenenverlies Pluryn Hoenderloo Groep.

Vandaag deponeerde Pluryn, na een officieel uitstel van de deponering ...
Read more

​Hoe gezond is de Nederlandse zorgsector in 2018?

Het is stilte voor de storm. Over precies een maand deponeren Nederl ...
Read more

Jeugdbescherming en -reclassering: De totale markt draait een operationeel verlies

De JBJR-markt staat onder druk. In aanloop naar de nieuwe inkooptrajec ...
Read more