Annual Insight Logo
Back to blog overview

Kwetsbare mensen staan voor belangrijke keuze

Written by:

Hilde van der Schans
Tijmen Burggraaf
1 year ago

De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn belangrijker dan ooit. Kwetsbare groepen zijn steeds afhankelijker van het beleid dat lokaal wordt bepaald. In 2015 is namelijk de verantwoordelijkheid van het sociaal domein vanuit Den Haag naar de gemeentes overgeheveld. Na drie jaar mogen we de balans opmaken. Er valt deze verkiezingen echt wat te kiezen.

Kinderziektes en obstakels

Waar de decentralisatie van de zorg bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 slechts een “technisch” verhaal was, is dit nu al een aantal jaar de realiteit. Gemeenten dragen de verantwoordelijkheid voor de meest kwetsbare inwoners, zoals de jeugd, mensen met een beperking en de ouderen. Belangrijke doelen van de decentralisatie waren dat zorggeld op de juiste plek terecht zou komen en dat stakeholders beter zouden samenwerken. Het belang van het thema zorg bij de gemeenteraadsverkiezingen is hiermee significant toegenomen. De decentralisatie ging razendsnel, maar de ervaring leert dat het systeem nog kinderziektes heeft en obstakels moet overwinnen.

Systeem werkt nog niet optimaal

Het reilen en zeilen binnen de zorg was de afgelopen tijd veel in het nieuws. Om maar een aantal hoofdpijndossiers te noemen: binnen de jeugd- en thuiszorg zijn er wachtlijsten, tekorten en zelfs patiëntenstops. Bovendien gaan aanbieders van alle soorten zorg gebukt onder een hoge administratieve lastendruk en zorgt een combinatie van bezuinigingen, lagere tarieven en lage rendementen bij verschillende aanbieders voor grote tekorten, met soms zelfs faillissement tot gevolg. Veel aanbieders hebben dus moeite met het nieuwe systeem. En de samenwerking? Zorgaanbieders en gemeenten die lijnrecht tegenover elkaar staan in de rechtbank. Dat was toch nooit de bedoeling?

Verliest iedereen dan? Blijkbaar niet, Het Financieele Dagblad publiceerde in september nog over de zorgsector als een ‘walhalla voor fraudeurs’, waarbij zorggeld onrechtmatig besteed wordt. Zorgfraude is volgens de krant veel omvangrijker dan uit officiële cijfers blijkt. Bovendien zijn er obscure constructies waarbij bv’s en stichtingen worden gecombineerd om zo toch winst uit te kunnen keren aan de aandeelhouders. Hoewel dit legaal is, is het de vraag in hoeverre de decentralisatie daar invloed op heeft gehad.

Zoektocht naar optimale invulling van sociaal domein

Het kan dus beter in de zorg. Gemeenten lijken nog steeds zoekende naar een efficiënte en daadkrachtige inrichting en aansturing van het sociaal domein. Annual Insight ziet dat dit veel verschillen in de hand werkt: sommige gemeenten hebben contracten met slechts tien aanbieders, waar andere gemeenten de zorg uitbesteden aan ruim honderd partijen. Hoe dan ook zijn gemeenten op zoek naar hoe zorggeld op de juiste plek terecht komt: bij de cliënt.

Na drie jaar decentralisatie staan we voor een belangrijke keuze. Welke politieke plannen voor het sociaal domein willen we steunen? Wat hebben gemeenten geleerd van de knelpunten van de decentralisatie? Hoe krijgen gemeenten het geld bij de cliënt? Volgens Annual Insight essentiële vragen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Immers, hoe efficiënter het systeem, hoe meer aandacht er aan de cliënt besteed kan worden. En dat is voor ons allemaal belangrijk. Ook al ben je nu gezond, dat kan morgen anders zijn: van goede zorg profiteert iedereen. Laten we erop vertrouwen dat de gemeente goed voor ons gaat zorgen.


Annual Insight gelooft in een datagedreven aanpak bij het optimaal indelen en proactief aansturen van het sociaal domein. Voor meer informatie en uitgebreide analyses neem contact op met hilde.van.der.schans@annual-insight.nl, +31 20 2611977.

Recent blogs

Annual Insight in het Sociaal Domein: Miljoenenverlies Pluryn Hoenderloo Groep.

Vandaag deponeerde Pluryn, na een officieel uitstel van de deponering ...
Read more

​Hoe gezond is de Nederlandse zorgsector in 2018?

Het is stilte voor de storm. Over precies een maand deponeren Nederl ...
Read more

Jeugdbescherming en -reclassering: De totale markt draait een operationeel verlies

De JBJR-markt staat onder druk. In aanloop naar de nieuwe inkooptrajec ...
Read more