Annual Insight Logo
Back to blog overview

In de zorg is continuïteit belangrijker dan winst

Written by:

Tijmen Burggraaf
Daan van Lanschot
1 year ago

Als oma verhuist naar een verzorgingstehuis, dan willen we dat ze drie maanden later niet opnieuw moet verhuizen. Om dit te voorkomen heeft zorgcontinuïteit hoog op de agenda gestaan bij zorgaanbieders. Sinds de transitie ziet Annual Insight dat het waarborgen van financiële continuïteit een uitdaging is, een groeiend aantal aanbieders gaat kopje onder. Annual Insight screent het zorglandschap op risico's om continuïteitsproblemen aan te pakken voordat deze uit de hand lopen. Naast bezuiningsmaatregelen om continuïteit te waarborgen is een fusie met een gezonde branchegenoot een goed alternatief. Het voorbeeld zien wij bij SDHD en Amie Ouderenzorg.


Amie Ouderenzorg is zo’n aanbieder die het zwaar heeft gehad. Oplopende verliezen en verscherpt toezicht van de IGJ bedreigden de continuïteit van de Noord-Hollandse zorgaanbieder. Om de continuïteit voor de cliënten te waarborgen is Amie per 2018 juridisch gefuseerd met Stichting SHDH. De fusieorganisatie, KennemerHart, heeft over 2017 geconsolideerde resultaten gepubliceerd en een verlies van -€ 4,2 miljoen geschreven. SHDH heeft een winst van € 20.000 behaald, maar de geconsolideerde cijfers lijden onder het miljoenenverlies van Amie. KennemerHart noemt kosten voor extern personeel, CAO-uitkeringen, fusiekosten en een bijzondere waardevermindering als oorzaak van het verlies: grotendeels eenmalige kostenposten. RTL Z analyseerde onlangs ook de cijfers en vraagt zich, vanwege het verlies, af of de fusie wel zo verstandig was.


Vormt het verlies van 2016 een bedreiging?

Annual Insight is dieper de cijfers ingedoken en beantwoordt graag de vraag van RTL Z. Wij zien een genuanceerder plaatje. Voor de continuïteit van zorg is het belangrijk dat de organisatie winstgevend aan haar zorgvraag kan voldoen. Met andere woorden, of het operationele resultaat van voldoende hoog niveau is. Hierbij staat dus niet het eindresultaat op plek 1. Dit in het achterhoofd houdend, neemt het “indrukwekkende” verlies af tot een genuanceerder operationeel verlies van -€ 1,3 miljoen. Nog steeds een fors bedrag, maar minder ernstig dan -€ 4,2 miljoen.


Waarschijnlijk is SHDH met hetzelfde idee, het behouden van zorgcontinuïteit, gefuseerd met Amie. SHDH omarmde de verlieslatende stichting, om samen te zorgen dat haar moeilijke situatie geen effect zou hebben op de ouderen in de regio. Stichting SHDH stond er eind 2016 financieel zeer sterk voor. Daarnaast had KennemerHart eind 2017 ruim voldoende liquide middelen om het verlies te dragen (zie grafiek). Met dat in het achterhoofd is het moeilijk om in deze regio een betere ontvanger van de noodkreet van Amie te vinden.


Liquide middelen Kennemerhart eind 2017


In lijn met deze gedachte zegt de woordvoerster van KennemerHart, Marianne Ostendorf, tegen RTL Z dat forse bezuinigingen (lees: dalende zorgkwaliteit) niet nodig zijn. Zij kiest voor een aantal jaren van verlies, om te voorkomen dat de cliënten de dupe worden. In plaats van forse bezuinigingen voor een winstgevend 2018, mikt KennemerHart op zwarte cijfers in 2020. En met de huidige financiële positie kan zij dat zonder problemen aan.


Het verhaal achter de cijfers

Uit analyse van beide partijen constateerde Annual Insight in 2017 dat de fusie de continuïteit van zorg op de korte termijn zou bevorderen. Ook noemde Annual Insight dat toekomstige verliezen konden worden opgevangen door de solide buffers die SHDH bezat. Nu is het aan KennemerHart om de hoge ambities waar te maken. Door in-huis ontwikkelde metrics kan Annual Insight gemeenten en andere stakeholders helpen met het monitoren en het signaleren van pijnpunten in de financiën van zorgaanbieders. Hiermee draagt Annual Insight bij aan het waarborgen van de zorgcontinuïteit.


Benieuwd waar de rode lichten branden in uw zorglandschap? Of wat we verder voor u kunnen betekenen? Wij vertellen het u graag. U kunt contact opnemen met Henry van Kouswijk (henry.van.kouswijk@annual-insight.nl) of met Tijmen Burggraaf (tijmen.burggraaf@annual-insight.nl). Of kijk voor meer informatie op: https://zorgaanbesteden.annual-insight.nl/.

Recent blogs

Stage bij Annual Insight

Aangenaam, mijn naam is Tammo Zijlker en ik studeer Wiskunde aan de TU ...
Read more

Annual Insight in het Sociaal Domein: Miljoenenverlies Pluryn Hoenderloo Groep.

Vandaag deponeerde Pluryn, na een officieel uitstel van de deponering ...
Read more

​Hoe gezond is de Nederlandse zorgsector in 2018?

Het is stilte voor de storm. Over precies een maand deponeren Nederl ...
Read more