Annual Insight Logo
Back to blog overview

Annual Insight in het Sociaal Domein: Miljoenenverlies Pluryn Hoenderloo Groep.

Written by:

Michelle Beuk
Tijmen Burggraaf
7 months ago

Vandaag deponeerde Pluryn, na een officieel uitstel van de deponering eerder in 2019, de jaarcijfers over 2018. Een van de grootste jeugdzorgaanbieders van het land (bijna 5000 kinderen in zorg) heeft 2018 afgesloten met een verlies van €15,6 miljoen onder aan de streep. Het operationeel verlies is €11,3 miljoen (-2,7% van de bedrijfsopbrengsten). Pluryn noemt een aantal drijvers van het verlies:


  • Niet-betaalde overproductie
  • Hoge integratiekosten voor de overname van het noodlijdende Intermetzo in 2016
  • Hoge kosten gerelateerd aan de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten
  • Personeelstekorten die dwingen tot de inhuur van duur, tijdelijk personeel


Herstelplan

Van 2015 t/m 2017 is de pijn van Pluryn (deels) gecompenseerd door subsidie van de TAJ. In 2018 valt deze weg en leiden, met name, de stijgende personeelskosten tot rode cijfers. Door het verlies zakt het weerstandsvermogen naar 10,4%, waardoor Pluryn niet meer aan de financiële afspraken met hun banken voldoet. Pluryn is ondertussen onder Bijzonder Beheer gesteld. De instelling geeft aan pro-actief met zijn stakeholders te werken aan een meerjarenbeleid met concrete maatregelen op 'Zorg', 'Personeel' en 'Financiën'.


Druk op grote Jeugdzorgaanbieders

Bovenstaand is niet één incident bij één aanbieder. Pluryn, dat in het laatste jaar voor de transitie (2014) nog een positief operationeel resultaat van 6,4% noteerde, is exemplarisch voor een groot aantal jeugdzorginstellingen dat moeite heeft om in het complexe Jeugdzorglandschap het hoofd boven water te houden. Ongeacht visie op het stelsel: de resultaten tonen aan dat actie noodzakelijk is om de zorgcontinuïteit te waarborgen: Actie waarin gezamenlijk de bal opgepakt moet worden en alle stakeholders een verantwoordelijkheid hebben.


Annual Insight

Annual Insight helpt stakeholders in het sociaal domein door, o.b.v. openbare data, zo eenvoudig en transparant mogelijk inzicht te brengen in de financiële positie van zorgaanbieders. Daarin ligt de focus op continuïteitsrisico en hoge winsten. Benieuwd wat Annual Insight voor u kan betekenen? Wij praten graag met u verder.


Matthijs Ramaker
+ 31 (0) 6 272 394 09
matthijs.ramaker@annual-insight.nl

Recent blogs

Stage bij Annual Insight

Aangenaam, mijn naam is Tammo Zijlker en ik studeer Wiskunde aan de TU ...
Read more

Annual Insight in het Sociaal Domein: Miljoenenverlies Pluryn Hoenderloo Groep.

Vandaag deponeerde Pluryn, na een officieel uitstel van de deponering ...
Read more

​Hoe gezond is de Nederlandse zorgsector in 2018?

Het is stilte voor de storm. Over precies een maand deponeren Nederl ...
Read more