Annual Insight Logo
Back to blog overview

‘Prettiger leesbaar en direct tot de kern’ Bedrijfsanalyses Annual Insight volledig vernieuwd

Written by:

Indy van Zuiden
1 year ago

Annual Insight heeft zijn bedrijfsanalyses volledig vernieuwd en verder verbeterd. ‘De rapporten zijn prettiger leesbaar en de lezer kan de inhoud sneller tot zich nemen. Tegelijkertijd hebben we extra relevante informatie toegevoegd.’ Dit meldt Jeroen Lustig, partner van het consultancybureau.

‘Onze klanten moeten makkelijk hun strategie kunnen vormen op basis van externe data over bedrijven en markten die wij leveren in onze bedrijfsanalyses. Daarom blijven wij nadenken hoe wij deze nog overzichtelijker kunnen maken zodat je snel de kern te pakken hebt. Het resultaat is dat we een volledig vernieuwde rapportage hebben ontwikkeld. We geven dus nog meer duiding aan de cijfers dan voorheen,’ aldus Lustig.


‘Krachtige samenvattingen’

De eerste reacties van klanten zijn positief: ‘Annual Insight geeft krachtige samenvattingen en onderbouwt deze met overzichtelijke cijfers en grafieken. Elk hoofdstuk en onderdeel heeft een concrete samenvatting.

Lustig voegt er aan toe: ‘Alle onderdelen zijn ook makkelijker terug te vinden, want we hebben hyperlinks toegevoegd aan de inhoudsopgave zodat je direct naar een hoofdstuk kunt springen. We leggen meer de nadruk op kasstromen en we behandelen het werkkapitaal voortaan apart.’Vernieuwde KPI selectie met een extra verdiepingsslag

‘Daarnaast zijn de KPI selectie, de grafieken en indeling volledig herzien waardoor we een betere doorgronding geven. Om de verklaring van ontwikkelingen van KPIs direct zichtbaar te maken zijn grafieken uitgebreid met de drivers onderliggend aan de ontwikkeling van desbetreffende KPIs. Voorbeelden hiervan zijn rendements- en financieringsratio’s. Zo zijn de KPIs in de samenvatting tevens aangevuld met geïnvesteerd kapitaal en ROCE om inzicht te verschaffen of een hogere winstgevendheid daadwerkelijk ook tot een hoger rendement heeft geleid.Meer inzicht flexibele schil

In de nieuwe rapportages geven we ook meer inzicht in de flexibele schil binnen het personeelsbestand. Dit doen we op basis van een betrouwbare benadering, ontwikkeld op basis van onze kennis over personeelskosten per uitzendkracht in de geanalyseerde sectoren.Extra bijlage toegevoegd met meer relevante informatie

Al het naslagwerk en de bijzaken zijn nu overzichtelijk terug te vinden in een extra bijlage. Tegelijkertijd geven we een completer bedrijfsprofiel in onze nieuwe rapporten, inclusief de marktwerking in brede zin. Het gebruik van onze bedrijfskleur blauw en een rustige styling draagt verder bij aan de prettige leesbaarheid.


Over Annual Insight

Annual Insight groeit explosief door in te spelen op de toenemende beschikbaarheid van publiekelijk beschikbare data. Wij analyseren data van bedrijven, markten en consumenten tot hapklare brokken voor strategiebepaling en –uitvoering. Vanuit ons kantoor in Amsterdam werken wij met een team van analytisch en commercieel getalenteerde young professionals met diverse academische achtergronden en ondersteunen hierbij middelgrote tot grote ondernemingen in zowel binnen- als buitenland.

_________________________________________________________________________
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie over Annual Insight, beeldmateriaal of een interview met Jeroen Lustig, kunt u contact opnemen met Indy van Zuiden, +31 (0)20 261 19 77 of indy.van.zuiden@annual-insight.nl

Recent blogs

Annual Insight in het Sociaal Domein: Miljoenenverlies Pluryn Hoenderloo Groep.

Vandaag deponeerde Pluryn, na een officieel uitstel van de deponering ...
Read more

​Hoe gezond is de Nederlandse zorgsector in 2018?

Het is stilte voor de storm. Over precies een maand deponeren Nederl ...
Read more

Jeugdbescherming en -reclassering: De totale markt draait een operationeel verlies

De JBJR-markt staat onder druk. In aanloop naar de nieuwe inkooptrajec ...
Read more