Annual Insight Logo
Terug naar blog overview

Verschuiving naar kleinschalige zorg zorgt in 2015 voor verlies van meer dan 1400 banen bij grote GGZ-instellingen

Geschreven door:

Tijmen Burggraaf
Bart Zirschky
2 jaar geleden

De Nederlandse GGZ-markt heeft in 2015 een verschuiving doorgemaakt. Zorg is in 2015 in grotere mate door kleinere instellingen geleverd. Banen verdwijnen bij de grote* instellingen en worden opgevangen door de kleinere. Daarbij nemen de totale opbrengsten bij de kleinere instellingen toe, terwijl deze bij de grote instellingen dalen.


Het is 1 december 2016 geweest. Dat betekent dat de deponeringsdeadline voor GGZ-instellingen voor de jaarrekening van 2015 is verstreken. In een uitgebreide jaarverslagenanalyse** die vorige week verscheen wordt opgetekend dat de totale GGZ-markt veerkracht heeft getoond in 2015. De sector weet de totale opbrengsten met 0,1% te verhogen, ondanks het feit dat de GGZ van alle zorgsoorten misschien wel de grootste transities heeft doorgemaakt. De resultaten verbeteren zelfs licht in 2015.


Goed nieuws voor de GGZ dus. Ook de bevinding dat 'slechts' 0,3% van het aantal arbeidsplaatsen is verdwenen valt op. Een algeheel banenverlies is uitgebleven en dat mag als een positieve ontwikkeling worden gezien. Ter vergelijking: een vergelijkbaar onderzoek binnen de verpleging, verzorging en thuiszorg toont een daling in arbeidsplaatsen van maar liefst 7,1%.


Naar aanleiding van dit uitgebreide marktonderzoek is Annual Insight de cijfers in gedoken van de grote Nederlandse GGZ-instellingen, 18 instellingen met € 100 miljoen bedrijfsopbrengsten of meer: samen goed voor 60% aan marktaandeel. Uit analyse blijkt dat de grote jongens de klappen hebben opgevangen en dat de kleinere spelers groeien in 2015.


De totale opbrengsten bij de grootste 18 dalen met 1,4%, terwijl de totale inkomsten in de totale GGZ-markt met 0,1% groeien. Hierop wordt ingespeeld door forse bezuinigingen op het personeel. Meer dan 1.400 FTE aan arbeidsplaatsen zijn in 2015 verdwenen bij de grote instellingen, bij marktleider Parnassia Groep alleen al 544 banen. Dit betekent een daling van 3,8% van de arbeidsplaatsen bij de grote instellingen, een significant sterkere daling dan het marktgemiddelde.


Totale markt GGZ-instellingen


Per saldo leiden de bezuinigingen bij de grote spelers tot een herstel van het resultaat na belasting. Onder de streep blijft 1,1% van de opbrengsten over, waar dit in 2014 nog een verlies van 0,1% was. Herstel dus bij de grote instellingen, maar de resultaten liggen nog altijd onder het marktgemiddelde van 1,8%. De kleinere instellingen hebben dus ook in 2015 significant betere resultaten geboekt. Ook bij de grote spelers zijn er uitzonderingen op de trend: 3 van de 18 schrijven rode cijfers, waarbij grote verliezen bij Reinier van Arkel en GGZ Drenthe eruit springen. GGZ InGeest schrijft overigens alleen maar een positief resultaat door vastgoed te verkopen à € 21,8 miljoen.


Grootste GGZ-instellingen


Als de bevindingen van beide onderzoeken naast elkaar worden gelegd kan geconcludeerd worden dat de gestelde veerkracht binnen de totale GGZ-markt wordt gedreven door bezuinigingen bij de grote instellingen en groei bij de kleinere. Banen die bij de grote spelers zijn wegbezuinigd komen terug bij de kleinere instellingen, bij grofweg gelijkblijvende zorguitgaven in de GGZ. Aangenomen dat de opbrengsten ook in 2015 een goede indicator blijven voor het zorgaanbod, kan worden geconcludeerd dat binnen de GGZ een transitie heeft plaatsgevonden van grote naar kleinschaligere instellingen.


Resultaten GGZ-instellingen


De drijver achter deze ontwikkeling is in het bijzonder interessant voor inkooptrajecten van gemeenten. Komt de transitie voort uit noodzaak? Hebben grote partijen in moeten krimpen om efficiënter te kunnen werken, waar kleinere partijen dit makkelijker kunnen realiseren? Hebben gemeenten en zorgverzekeraars bewust risico gespreid door meer zorg te gunnen aan kleinere spelers? Of is het een bewuste keuze van de grote spelers om een deel van de zorg aan kleinere spelers te laten? De cijfers van 2016 zullen meer inzicht bieden of er een structurele transitie naar kleinschaligere instellingen plaatsvindt.. Annual Insight zal er ook de komende tijd voor zorgen dat onze klanten structureel op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

GGZ Instellingen - Geldverdeling


Dit artikel is gepubliceerd op onze website en geschreven door onze specialisten binnen de zorg en gemeentes: Tijmen Burggraaf en Bart Zirschky. Voor meer informatie is Tijmen te bereiken via tijmen.burggraaf@annual-insight.nl en Bart via bart.zirschky@annual-insight.nl.


* 18 van de 19 GGZ-instellingen met € 100 miljoen aan bedrijfsopbrengsten of meer. Op het moment van schrijven heeft alleen Yulius de jaarrekening voor 2015 nog niet gedeponeerd.
** Uitgevoerd door Intrakoop in samenwerking met Verstegen accountants en adviseurs.
*** Tevens uitgevoerd door Intrakoop in samenwerking met Verstegen accountants en adviseurs.


Recente berichten

Stage bij Annual Insight

Aangenaam, mijn naam is Tammo Zijlker en ik studeer Wiskunde aan de TU ...
lees meer

Annual Insight in het Sociaal Domein: Miljoenenverlies Pluryn Hoenderloo Groep.

Vandaag deponeerde Pluryn, na een officieel uitstel van de deponering ...
lees meer

​Hoe gezond is de Nederlandse zorgsector in 2018?

Het is stilte voor de storm. Over precies een maand deponeren Nederl ...
lees meer