Annual Insight Logo
Terug naar blog overview

​Hoe gezond is de Nederlandse zorgsector in 2018?

Geschreven door:

Hilde van der Schans
Henry van Kouswijk
11 maanden geleden

Het is stilte voor de storm. Over precies een maand deponeren Nederlandse zorgaanbieders de jaarrekeningen over boekjaar 2018. Annual Insight houdt het strak in de gaten en langzaamaan druppelen de eerste jaarrekeningen binnen. Wij zijn benieuwd wat de cijfers gaan laten zien, want zoals we weten was 2018 voor de zorg een bewogen jaar. Het is nog te vroeg om de financiële ontwikkelingen binnen het zorglandschap in 2018 in kaart te brengen, maar op tijd om nog eens terug te blikken op de belangrijkste ontwikkelingen in 2017.


Terugblik 2017: zwarte cijfers maar geen cash

Veel zorgaanbieders hebben in 2017 stappen gezet t.o.v. 2016. Uit analyse van de Nederlandse zorgaanbieders blijkt dat bijna alle sectoren erin slaagden de operationele resultaten te verbeteren t.o.v. 2016. Met name de VVT-sector boekt een significante, maar ook noodzakelijke, verbetering t.o.v. 2016 (+ 0,7% gemiddeld). In 2017 slaagde 13% van de geanalyseerde partijen er niet in de zorg kostendekkend te verlenen, waar dit in 2016 nog bijna 19% van de aanbieders was. De belangrijkste drijvers achter de verbeteringen zijn gelijkblijvende (personeels)kosten bij hogere opbrengsten, door verhoging van WLZ-tarieven.


Echter, verbeterde operationele resultaten betekenen niet dat alle risico’s zijn verdwenen. Zorgaanbieders slaagden er niet in de hogere resultaten om te zetten in een toename van de geldmiddelen. De druk op de liquiditeitspositie nam toe. Bijvoorbeeld binnen de GGZ-sector zagen aanbieders het geld dat voor al geleverde zorg werd ontvangen met gemiddeld 1% afnemen t.o.v. 2016. Deze ontwikkeling had meerdere oorzaken, zoals het niet op orde hebben van de eigen administratie, of stroeve afrekeningen met zorgverzekeraars en gemeenten.
Wat komt er in 2018 op ons af?

Het jaar 2018 was voor veel zorgaanbieders en gemeenten een belangrijk jaar. Verschillende ontwikkelingen en trends in de zorg hebben hun weerslag op de cijfers en resultaten van de zorgaanbieders. Ten eerste is bijvoorbeeld binnen de jeugdzorg de DBC-systematiek per 1 januari vervangen met drie uitvoeringsvarianten. In het HBH-segment (VVT) valt het personeel per 2018 in een nieuwe hogere loonschaal en zijn de WMO-tarieven aangepast. Bovendien gaven aanbieders in alle sectoren aan moeite te hebben met het aantrekken van voldoende (geschoold) personeel en toenemende druk van de personeelskosten.


Voor zorgaanbieders is het van belang dat de financiële positie gezond blijft. Bij gemeenten bieden nieuwe samenwerkingen of aanbestedingstrajecten een kans om het zorglandschap anders in te richten. En waar continuïteit van de zorg hoog in het vaandel staat, kunnen financiële inzichten niet ontbreken. Wij zien dat veel gemeenten nog onvoldoende gebruik maken van externe data, terwijl grip op het landschap een belangrijke voorwaarde is om pro-actief te kunnen sturen.


Grip op het landschap

Bent u nieuwsgierig geworden hoe de landelijke ontwikkelingen en trends de cijfers en resultaten van de zorgaanbieders in uw regio of gemeente hebben beïnvloed? De cijfers van 2018 komen eraan. Over een maand gaan we de eerste stand van zaken opmaken.


Bij vragen over specifieke zorgaanbieders of inzichten in uw landschap kunt u contact opnemen met Henry van Kouswijk (henry.van.kouswijk@annual-insight.nl) of met Hilde van der Schans (hilde.van.der.schans@annual-insight.nl).

Recente berichten

Stage bij Annual Insight

Aangenaam, mijn naam is Tammo Zijlker en ik studeer Wiskunde aan de TU ...
lees meer

Annual Insight in het Sociaal Domein: Miljoenenverlies Pluryn Hoenderloo Groep.

Vandaag deponeerde Pluryn, na een officieel uitstel van de deponering ...
lees meer

​Hoe gezond is de Nederlandse zorgsector in 2018?

Het is stilte voor de storm. Over precies een maand deponeren Nederl ...
lees meer