Annual Insight Logo
Terug naar blog overview

IK Investments nieuwe eigenaar salademaker Johma

Geschreven door:

Matthijs Ramaker
3 jaar geleden

Investeringsmaatschappij IK Investments heeft het bedrijf Salad Signature overgenomen van AAC Capital. Met deze overname wil Salad Signature de verdere uitbreiding buiten de Benelux bewerkstelligen.


AAC Capital nam 3,5 jaar geleden een meerderheidsbelang in Salad Signature (vooral bekend van de salademerken Johma en Hamal), met de doelstelling om flink te groeien in de marktsegmenten waarin de saladeproducent actief is. Beoordeeld vanuit de jaarcijfers is deze doelstelling behaald, met een omzetgroei van € 150 miljoen in 2012/2013 naar € 176 miljoen in 2014/2015. De omzetgroei werd voor bijna de helft in België gerealiseerd, naast Nederland (30%) en Overige EU-landen (20%).


Netto omzet2


Verschillende mediabronnen melden verkoopprijzen tussen de € 300 en € 350 miljoen (het Financieel Dagblad en De Telegraaf), helaas wordt dit niet bevestigd noch ontkent. Dit zou neerkomen op een EBITDA multiple van 10+.

Naast de ontwikkeling van de omzet, is het interessant om ook de ontwikkeling van de winstgevendheid en ‘cash generatie’ van moedermaatschappij Salad Signatures tegen het licht te houden.

Winstgevendheid: opvallend verschil tussen EBITDA en resultaat na belasting

In de jaren van AAC Capital weet Salad Signature de toegevoegde waarde van de omzet op te schroeven, in combinatie met een efficiency slag, wat zich door vertaald in een fors gestegen EBITDA: van € 17,3 miljoen in 2012/2013, naar € 30,7 miljoen in 2014/2015 – opgeschoond voor ‘exceptionals’. Opvallend daarbij is dat er onder aan de streep ruim € 10 miljoen verlies wordt geleden in deze periode. Dit is vooral het gevolg van hoge afschrijvingen, en een negatieve uitzonderlijk waardeverandering van € 5,5 miljoen in 2013.


EBITDA2


Saldo van kasstromen: positief, maar gedrukt door aflossingsverplichtingen


Ondanks dat de som van de resultaten na belasting dus negatief is, genereert Salad Signature toch per saldo een positieve kasstroom – van € 7,6 miljoen om precies te zijn. Dat dit saldo positief komt vooral door correctie van de relatief hoge afschrijvingen. Toch is de kasstroom fors lager dan de winstgevendheid op EBIT(DA) niveau in deze jaren, wat een gevolg is van de in 2012 aangenomen financieringsstructuur. In juni 2012 is als onderdeel van de overname door AAC een leningenpakket van ruim € 90 miljoen aangegaan, met een looptijd van 7 jaar. Dit brengt relatief hoge aflossingsverplichtingen (en rentelasten) met zich mee, wat snijdt in de kasstroom. Verzachtend voor de kasstroom is het beperkte investeringsniveau: onder AAC investeert Salad Signature 1,7% van de omzet terug in zogenoemde ‘materiële vaste activa’.


Waardecreatie voor AAC Capital heeft dus niet gezeten in de cash generatie van Salad Signature, of via een bijzondere leningsstructuur (zoals bij Van Geloven en Hema het geval was), maar in een verbetering van het bedrijfsresultaat en de hieraan gerelateerde verkoopprijs bij de exit.


IK Investments neemt nu het stokje over van AAC Capital en heeft de doelstelling om Salad Signature voornamelijk buiten de Benelux verder te laten groeien. Daar wordt nu pas 6% van de omzet van Salad Signature gerealiseerd. De private equity partij heeft meer dan 25 jaar ervaring en heeft naar eigen zeggen de focus to turn local champions into international leaders. Naast de twee algemeen bekende Nederlandse participaties van IK, Doedijns Group International en Ampelmann, heeft IK Investment onlangs ook een indirect belang verkregen in de Nederlandse pannenkoekenmaker De Bioderij – via de participatie in het Franse bedrijf Cérélia Group, welke De Bioderij eerder dit jaar overnam.


Kortom, een mooie stap voor Salad Signature om de expansiestrategie werkelijkheid te laten worden. Het bedrijf wat met name in samenwerking met private equity partijen is opgebloeid onder de strategie van kwaliteit & smaak verbetering lijkt klaar om de rest van Europa te veroveren. Door de overname van IK Investments en de Scandinavische roots van het bedrijf lijkt de expansiestrategie zich met name te gaan focussen op Noord-Europa en West-Europa. Daar zal Salad Signature de strijd aan moeten gaan met de gevestigde orde om uit te groeien tot een international leader.


Dit artikel is geschreven door Matthijs Ramaker. Hij is te bereiken op matthijs.ramaker@annual-insight.nl of op 06-272 394 09 voor meer informatie.

Recente berichten

Stage bij Annual Insight

Aangenaam, mijn naam is Tammo Zijlker en ik studeer Wiskunde aan de TU ...
lees meer

Annual Insight in het Sociaal Domein: Miljoenenverlies Pluryn Hoenderloo Groep.

Vandaag deponeerde Pluryn, na een officieel uitstel van de deponering ...
lees meer

​Hoe gezond is de Nederlandse zorgsector in 2018?

Het is stilte voor de storm. Over precies een maand deponeren Nederl ...
lees meer