Annual Insight Logo
Terug naar blog overview

Borgesius wil Bakkersland overnemen (omzet: € 126 mln. vs. € 407 mln.)

Geschreven door:

Jeroen Lustig
3 jaar geleden

Gisteren (woensdag 27 januari) werd in de bakkerswereld bekend dat Borgesius en Bakkersland de onderhandelingen over een mogelijke overname zijn gestart. Opvallend is dat Borgesius (omzet 2014: € 126 miljoen) voornemens is om het veel grotere Bakkersland (omzet 2014: € 407 miljoen) over te nemen. Eerder (2011) probeerde Private Equity firm Parcom (onderdeel van ING en grootaandeelhouder van Bakkersland) het bedrijf ook al te verkopen. Destijds ging een verkoop niet door doordat de beoogde verkoopprijs niet geboden werd. Geruchten gingen toen dat het om een gewenst verkoopbedrag van circa € 200 miljoen zou gaan, maar dit is niet bevestigd. Sinds 2011 is er veel veranderd bij Bakkerland, een korte beschouwing:

logo_bakkersland EBITDA Omzet

De omzet van Bakkersland is de afgelopen jaren afgenomen, onder meer als gevolg van de verkoop van de diepvriesactiviteiten en de worst- en saucijzenbroodjesactiviteiten. Dit is onderdeel van een strategische heroriëntatie, gericht op dagvers (brood). Bovendien vond in 2012 een reorganisatie plaats gericht op efficiencyverbetering, waarvoor eenmalige reorganisatiekosten zijn gemaakt (gecorrigeerd in onderstaande cijfers).

Ondanks de heroriëntatie en reorganisatie staan de operationele resultaten van Bakkersland onder druk. De %EBITDA daalt van 6,8% in 2011 naar 4,8% in 2014, voornamelijk als gevolg van druk op de brutomarge, en deels door hogere bedrijfskosten in % van de omzet. De EBITDA is in 2014 € 19,5 miljoen, tegen € 30,7 miljoen in 2011.

Borgeisus - kleinBorgesius - EBITDA - omzet

De afgelopen jaren is Borgesius sterk gegroeid (omzet sinds 2007 meer dan verdubbeld). Echter, sinds 2011 slaagt het bedrijf er niet in om de omzetstijgingen te vertalen in een hoger operationeel resultaat. Dit komt met name door een stevige druk op de brutomarge.


Vergelijking

In omzet gemeten is Bakkersland dus ruim 3 keer zo groot als Borgesius, opvallend is echter dat gemeten in EBITDA is het ‘omvangsverschil’ aanzienlijk kleiner. Aangezien EBITDA een belangrijke graadmeter is in overnametrajecten, is dit een relevant inzicht. Dit komt voort uit de hogere marge die Borgesius realiseert, wat vooral een gevolg is van lagere bedrijfskosten bij Borgesius: deze bedragen bij Bakkersland 50,6% van de omzet, terwijl dit bij Borgesius slechts 40% is. Daarnaast bestaan er ook nog diverse andere verschillen tussen Bakkersland en Borgesius.


Borgesius + Bakkersland?

Voor de hand liggende vraagstukken in deze potentiële overname zijn enerzijds op welke wijze Borgesius de overname wil financieren, en anderzijds hoe het bedrijf de activiteiten van Bakkersland op goede wijze wil integreren in de business.

De financiële positie van Borgesius is vanuit de jaarstukken geconcludeerd in orde (solvabiliteit: 24,5%; ICR: 6,1; net debt/EBITDA: 1,2). Wellicht is een (gedeeltelijke) bankfinanciering dus mogelijk. Hierbij dient echter in ogenschouw te worden genomen dat Borgesius recentelijk ook bankschulden heeft opgenomen ter financiering van de investeringen in Stadskanaal, welke de financiële positie wat achteruit doen gaan.

Hiernaast is een belangrijke vraag op welke wijze Borgesius de activiteiten van Bakkersland wil integreren in de business, daar de activiteiten en business modellen op het eerste gezicht niet 1 op 1 vergelijkbaar zijn. Daarnaast betreft dit een grote overname, wat per definitie een uitdaging is.

Annual Insight blijft de ontwikkelingen volgen. Mocht u meer willen weten over Borgesius, Bakkersland of het perspectief van een mogelijke overname, neemt u dan vooral contact op.


Dit artikel is geschreven door Frank Kroeze en Jeroen Lustig. Zij zijn te bereiken per mail via frank.kroeze@annual-insight.nl & jeroen.lustig@annual-insight.nl voor meer informatie.

Recente berichten

Annual Insight in het Sociaal Domein: Miljoenenverlies Pluryn Hoenderloo Groep.

Vandaag deponeerde Pluryn, na een officieel uitstel van de deponering ...
lees meer

​Hoe gezond is de Nederlandse zorgsector in 2018?

Het is stilte voor de storm. Over precies een maand deponeren Nederl ...
lees meer

Jeugdbescherming en -reclassering: De totale markt draait een operationeel verlies

De JBJR-markt staat onder druk. In aanloop naar de nieuwe inkooptrajec ...
lees meer